การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก
โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร
 
การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก เป็นการผ่าตัดเพื่อตรวจวินิจฉัย หรือทำการรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในโพรงมดลูก หรือผนังกล้ามเนื้อมดลูกด้านใน โดยจะสอดกล้องลักษณะเป็นแท่งเหล็กยาว แต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กๆประมาณ 3-5 ซ.ม. สอดผ่านปากมดลูกเข้าไป เพื่อดูผนังของโพรงมดลูกและผนังของปากมดลูก วิธีการนี้ผู้ป่วยจะไม่มีแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง
 
 

 
 
เมื่อใดที่จะทำการส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก

1. มีเลือดออกผิดปกติในโพรงมดลูกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้ว การส่องกล้องเพื่อเข้าไปหาสาเหตุที่ทำให้เลือดออก หรือหยุดเลือด
2. สงสัยหรือมีเนื้องอกในโพรงมดลูก (myoma) หรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (polyp)
3. มีพังผืดในโพรงมดลูก
4. มดลูกมีรูปร่างผิดปกติ เป็นมาแต่กำเนิด
5. หลังฉีดสีเอกซเรย์ และพบว่ามีตวามผิดปกติในโพรงมดลูก
6. การรักษา ภาวะที่มีสิ่งตกค้างในโพรงมดลูก เช่น ห่วงคุมกำเนิด

 

 
สามารถใช้วิธีส่องกล้องในโพรงมดลูกเพื่อทำการผ่าตัด หรือตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยไปตรวจได้ ในกรณีเช่น

1. การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเมื่อสงสัยมะเร็งของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก
2. การตัดเนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก
3. การเลาะพังผืดในโพรงมดลูก
4. การตัดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดของโพรงมดลูก ชนิดที่มีผนังกั้นกลางโพรงมดลูก (Septate uterus)
5. การเอาสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างในโพรงมดลูก หรือห่วงคุมกำเนิดที่ค้างอยู่ในโพรงมดลูกออก
 
 
การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก จะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาภาวะมีลูกยากได้ และยังสามารถทำการผ่าตัดรักษาในกรณีที่พบสาเหตุผิดปกติได้ในครั้งเดียวกัน เช่น เนื้องอก หรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก พังผืดหรือผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก
 
การผ่าตัดด้วยวิธีนี้ยังมีข้อดีในเรื่องการไม่มีแผลผ่าตัด ระยะพักฟื้นตัวหลังผ่าตัดเร็ว สามารถมองเห็นตำแหน่งที่เป็นสาเหตุปัญหา และรักษาได้ตรงจุด