ส่งคำถามถึงคุณหมอได้โดยตรงที่ E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 Q :
ทำหมันแล้ว สามรถทำ IUI ได้หรือไม่
 A :
ตอบ ถ้าทำหมันแล้ว ไม่สามรถทำ IUI หรือการฉีดเชื้อผสมเทียมได้ เนื่องจากการทำ IUI ต้องมีท่อนำไข่ที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 ข้าง การทำหมันแล้วหมายถึงการตัดท่อนำไข่ออกไปบางส่วนทั้ง 2 ข้าง ทำให้ตัวอสุจิที่เดินทางมาที่ท่อนำไข่ไม่สามารถผ่านไปเจอกับไข่ได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามรถทำ IUI ในคู่สมรสที่อยากมีลูกที่ทำหมันมาแล้วได้
 
 
 Q :
แต่งงานมาหลายปี มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ทำไมไม่มีลูก
 A :
ตอบ คู่สมรสที่อยากมีลูก ถ้าปล่อยมีเพศสัมพันธ์ 12 เดือน โดยที่มีสม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วยังไม่มีลูก ถือว่าเข้าเกณฑ์ภาวะมีบุตรยาก แนะนำว่าควรจะต้องตรวจหาสาเหตุของทั้ง 2 ฝ่ายคือ
 
ฝ่ายชายตรวจดูคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิ ดูจำนวนเชื้อ ความเข้มข้น รูปร่าง ตัวเคลื่อนที่
 
ฝ่ายหญิงตรวจภายใน อัลตราซาวด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธ์ เช่น เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ พังผืดในช่องท้อง ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติม ฮอร์โมนของรังไข่ ท่อนำไข่ว่ามีการตีบตันหรือไม่
 
ดังนั้นคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมามากว่า 1 ปีแล้วยังไม่มีลูก ก็ควรจะเข้ารับการตรวจหาสาเหตุ เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขให้ตรงกับปัญหา
 
 
 Q :
ประจำเดือนมาไม่ตรง ทำไมถึงมีลูกยาก
 A :
ตอบ ปกติผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ จะมีรอบเดือนอยู่ระหว่าง 28-30 วัน การที่มีรอบเดือนเกิดจากการทำงานร่วมกันของฮอร์โมน จากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจากรังไข่ และตัวมดลูก ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของรอบเดือนจะมีการพัฒนาของฟองไข่จากใบเล็กๆ เป็นใบที่โตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อขนาดโตขึ้นถึง 18-25 มม. ก็จะมีการเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ขึ้น เมื่อไข่ตกก็จะสามารถไปผสมกับเชื้ออสุจิ และเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นมา
 
ในกรณีที่มีความผิดปกติของการตกไข่ ก็จะทำให้มีประจำเดือนมาล่าช้ากว่าคนปกติ หรือบางรายเป็นเรื้อรังจนอาจจะทำให้ประจำเดือนไม่มาเลย
 
ดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติ จึงมักจะสัมพันธ์กับภาวะไม่ตกไข่ เมื่อไม่มีการตกไข่ก็ไม่สามารถมีลูกได้ หรือโอกาสมีลูกยากขึ้น
 
 
 Q :
สามีทำหมันแล้ว อยากมีลูกทำยังไง
 A :
ตอบ สามารถทำได้ 2 วิธี

1. ผ่าตัดแก้หมันชาย ได้ผลดีในรายที่ทำหมันมาไม่เกิน 5-7 ปี และฝ่ายหญิงไม่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ การทำงานของฮอร์โมนรังไข่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2. การเจาะดูดอสุจิจากท่อส่งอสุจิหรือจากลูกอัณฑะ แล้วจึงนำตีวอสุจิที่ได้ไปทำเด็กหลอดแก้ว โดยผสมกับอสุจินอกร่างกายจนได้ต้วอ่อน แล้วย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก
กรณีการเจาะดูดอสุจิ ไม่สามารถนำอสุจิที่ได้มาทำ IUI (ฉีดเชื้อผสมเทียม) เนื่องจากอสุจิที่ดูดได้นี้จะมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอสำหรับการคัดอสุจิเพื่อจะฉีดน้ำเชื้อ
 
 
 Q :
ทำหมันแล้วอยากมีลูกต้องทำยังไง
 A :
ตอบ โดยทั่วไปมี 2 วิธี
 
1. ผ่าตัดแก้หมัน เป็นการผ่าตัดเพื่อเข้าไปเชื่อมต่อท่อนำไข่ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ข้อดีคือ หลังจากแก้ไขแล้ว จะสามารถมีลูกได้ไปตลอด ค่าใช้จ่ายน้อย ข้อเสียคือ ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และมีข้อจำกัดกรณีที่น้ำเชื้ออสุจิไม่ดี การแก้หมันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร
 
2. ทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการนำเซลล์สืบพันธ์คือไข่ กับอสุจิผสมนอกร่างกายและฉีดตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก วิธีนี้ไม่ต้องผ่าตัด น้ำเชื้อไม่ดีก็สามารถทำได้ โอกาสสำเร็จในแต่ละรอบเดือนมีมากกว่า แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการผ่าตัดแก้หมัน
 
 
 Q :
เคยท้องนอกมดลูกตัดปีกมดลูกไป อยากมีลูกอีกได้ไหม
 A :
ตอบ กรณีที่เป็นท้องนอกมดลูก หมอจะทำการตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง ดังนั้นจะยังเหลือปีกมดลูกอีกข้างหนึ่ง ซึ่งการที่ยังมีปีกมดลูกเหลือ 1 ข้างก็ยังสามารถมีลูกได้ เพราะปีกมดลูกข้างที่เหลือก็ยังเป็นที่ปฏิสนธิของไข่กับอสุจิได้ตามปกติ
 
แต่ถ้าลองปล่อยมีลูกแล้วนานเกินกว่า 12 เดือนก็ควรต้องตรวจเช็คดูว่า ปีกมดลูกอีกข้างที่เหลืออยู่ยังทำงานได้ดี มีการตีบตันหรือไม่ โดยการฉีดสีเอกซเรย์ดูท่อนำไข่
 
 
 Q :
อัตราการประสบความสำเร็จในการทำ IUI IVF
 A :
ตอบ การทำ IUI จะมีโอกาสตั้งครรภ์ในแต่ละครั้งประมาณ 10- 15% ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ถ้าวันที่ฉีดเชื้อน้ำเชื้อดีมาก ผนังโพรงมดลูกหนา มีไข่มากกว่า 1 ใบโอกาสตั้งครรภ์ก็จะมากกว่ากรณีที่ ผนังโพรงมดลูกบาง น้ำเชื้อน้อย หรือไข่น้อย
 
ส่วนการทำ IVF หรือเด็กหลอดแก้ว อัตราการประสบความสำเร็จต่อ 1 รอบที่ใส่ตัวอ่อน ประมาณ 35-40% ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ใส่ตัวอ่อน 2-3ตัว ใส่ตัวอ่อนระยะวันที่ 5 (blastocyst) ก็จะมีอัตราการประสบความสำเร็จมากกว่า ใส่ตัวอ่อนครั้งละ 1 ตัวอ่อน หรือใส่ตัวอ่อนระยะวันที่ 3 (ระยะ 8 เซลล์)
 
แต่ไม่ว่าจะทำวิธีไหน ทั้งฉีดเชื้อหรือทำเด็กหลอดแก้ว ยิ่งทำหลายครั้ง โอกาสตั้งครรภ์สะสมก็จะมากขึ้น