เทคนิควิธีได้ลูกชายหรือลูกสาว
โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร
 
 
ในปัจจุบันมีคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร และอยากจะให้ลูกที่เกิดมามีเพศตามที่ต้องการ อาจจะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างเช่น มีลูกคนแรกเป็นเพศหนึ่ง อยากจะให้คนที่ 2 เป็นอีกเพศหนึ่ง หรือบางกรณีก็เป็นความเชื่อเช่นต้องมีลูกชายไว้สืบสกุล หรืออยากได้ลูกสาวเพราะจะได้ไว้ดูแลตอนแก่เป็นต้น
 
จึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การกำหนดเพศของลูกนั้น จะขึ้นอยู่กับอสุจิของฝ่ายชายเป็นหลัก เพราะอสุจิของฝ่ายชายจะมีทั้งตัว x (เมื่อผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง จะได้ลูกสาว) และอสุจิตัว y (เมื่อผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงจะได้ลูกชาย) ดังนั้นจึงบอกได้ว่าการกำหนดเพศของลูกนั้นจะขึ้นกับ ผู้ชายเป็นหลัก
 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการสร้างหลักการต่างๆออกมามากมาย เพื่อจะได้วิธีที่จะได้เพศบุตรตามที่คู่สมรสต้องการ โดยอาศัยจากการดูคุณสมบัติต่างๆของตัวอสุจิที่ต่างกัน เช่น
 
- คุณสมบัติของอสุจิตัว x จะมีขนาดตัวใหญ่กว่า ดังนั้นจึงวิ่งช้ากว่า และจะวิ่งได้ดีในสภาวะเป็นกรดอ่อนๆ
- คุณสมบัติของอสุจิตัว y จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่า วิ่งได้ว่องไวปราดเปรียวกว่า และชอบสภาวะที่เป็นด่างอ่อนๆ
 
ดังนั้นจึงมีความพยายามคิดเทคนิค จับแพะชนแกะ โดย อาศัยคุณสมบัติการวิ่งของอสุจิ เช่นอสุจิตัว y จะตัวเล็กวิ่งเร็ว ไม่ค่อยอึดมากนัก เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ลูกชายต้องมีเพศสัมพันธ์วันไข่ตกพอดี อสุจิ y ซึ่งไม่ค่อยจะอึดเท่าไหร่จะได้เข้าไปพบกับไข่ได้พอดีพอเหมาะพอเจาะ ถ้ามีก่อนวันไข่ตก อสุจิที่ไม่ค่อยแข็งแรง จะพากันตายไปหมดซะก่อน
 
เวลามีเพศสัมพันธ์ต้องมีการปล่อยน้ำเชื้ออสุจิให้ลึกมากที่สุด เพราะอสุจิ y ค่อนข้างบอบบางวิ่งได้ไม่เท่าไหร่ก็หมดแรง ตายไปก่อน เลยมีการพูดถึงท่าของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลายอวัยวะเพศสามารถเข้าไปได้ลึกๆ และการนอนยกก้นสูง เพื่อที่น้ำเชื้อจะได้วิ่งเข้าไปที่ปากมดลูกได้เร็วที่สุด
 
และเนื่องจากว่าอสุจิตัว y ชอบสภาวะที่เป็นด่าง ก็เลยมีการใส่ ผงโซเดียมไบคาร์บอเนตผสมน้ำเข้าไปล้างในช่องคลอดซะเลย ช่องคลอดจะได้เป็นด่าง
 
แต่ถ้าอยากจะได้ลูกสาวก็ให้ทำกลับกันคือ ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตก 1 วัน ทำสภาพช่องคลอดให้เป็นกรดอ่อนๆ โดยการล้างหรือทาช่องคลอดด้วยน้ำส้มสายชู มีเพศสัมพันธ์ และให้ปล่อยน้ำเชื้อไม่ต้องลึกมากนัก หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จก็ให้นอนราบธรรมดาไม่ต้องนอนก้นสูงมีการพูดถึงเรื่องของอาหารกับการได้เพศบุตร หลักการของการกินสารอาหารก็คือ
 
อาหารที่มีแร่ธาตุ โซเดียม และ โปตัสเซียมมาก จะทำให้ได้บุตรชาย ซึ่งโซเดียมจะมีมากในเกลือทะเล ปลาทะเล และเนื้อสัตว์ต่างๆ โปตัสเซียมจะมีมากในผลไม้สดหลายๆ ชนิด เช่นกล้วย เป็นต้น
 
อาหารที่มีแร่ธาตุ แคลเซียม และ แมกนีเซียมมาก จะทำให้ได้บุตรสาว ซึ่งแคลเซียม มีมากใน นม เนย และผลิตภัณฑ์จากนมเนยทั้งหลาย ปลาที่กินได้ทั้งกระดูก ส่วนแมกนีเซียม มีมากในผักสดใบเขียว
 
แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการ ยืนยันในวิธีการที่กล่าวไปทั้งหมด แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นความเชื่อ ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์อยู่ แต่ถ้าคู่สมรสที่อยากมีบุตรต้องการที่จะลองใช้วิธีการเหล่านี้ดูก็ไม่ได้มีผลเสียอะไร
 
ในส่วนของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ ในปัจจุบันไม่สามารถทำการรักษาเพื่อคัดเลือกเพศได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นโรคทางพันธุกรรม ที่อาจจะเกิดเฉพาะในลูกชาย หรือลูกสาวโดยเฉพาะ เราก็อาจจะใช้วิธีการคัดเลือกโครโมโซม และเลือกเพศบุตรที่ไม่เกิดโรคได้