วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมตรวจและรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์
โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร 

เมื่อคู่สมรสที่อยู่ในภาวะมีบุตรยาก มีประสงค์ที่จะรักษา แพทย์จะอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษา การประเมินผลรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการทราบ หลังจากนั้น แพทย์จะตรวจความพร้อมของร่างกายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยจะตรวจวิเคราะห์ คุณภาพของน้ำเชื้อ (Semen analysis) ในฝ่ายชาย  

ส่วนฝ่ายหญิง จะตรวจภายในเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของรังไข่ ภาวะของรังไข่ที่ผิดปกติ เช่น ถุงน้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซิสท์ ลักษณะทั่วไปของมดลูก เนื้องอกมดลูก พังผืดในช่องท้อง นอกจากนี้ใน บางรายแพทย์จะเจาะเลือดเพื่อดูความผิดปกติของร่างกายและฮอร์โมนสตรี  การตกไข่ การฉีดสีและเอกซเรย์เพื่อ ตรวจดูโพรงมดลูกและท่อนำไข่ การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกและการส่องกล้องตรวจอุ้งเชิงกราน สุดท้ายเมื่อทำการตรวจเบื้องต้นเสร็จแล้ว ก็จะประมวลผลเพื่อทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป เช่น 
  1. ปรับฮอร์โมน ของร่างกาย ฮอร์โมนรังไข่
  2. กระตุ้นให้มีการตกไข่ 
  3. การฉีดเชื้ออสุจิเข้าในโพรงมดลูก 
  4. การทำเด็กหลอดแก้ว
  5. การตัด-ต่อท่อนำไข่ที่ตัน ในรายที่มีปัญหาท่อนำไข่อุดตัน หรือเคยทำหมันมาก่อน
  6. การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก ส่องกล้องผ่าตัดในโพรงมดลูก ผ่าตัดส่องกล้องในอุ้งเชิงงกราน เลาะพังผืด ผ่าตัด cyst รังไข่